KO SMO MI

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija osnovana je 17. juna 1991. godine. Radila je pod nazivom Soros fond Jugoslavija do februara 1996. godine, kada je zbog davanja podrške razvoju demokratskog društva u Srbiji Vrhovni sud Srbije zabranio njen rad. Ponovo je registrovana iste godine pod nazivom Fond za otvoreno društvo, Jugoslavija. Godine 2012. menja ime u Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Osnivač Fondacije je američki filantrop Džordž Soros (George Soros). Fondacija je deo mreže Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations) sa sedištem u Njujorku, jedne od najvećih filantropskih organizacija u svetu.

TIM

Tim Fondacija za otvoreno društvo Zapadni Balkan čine integrisani timovi fondacija na zapadnom Balkanu:


direktor

zamenik direktora

operativni direktor

Programski tim za evropske i regionalne integracije

vođa tima

menadžerka programa

menadžer programa

programski analitičar

Programski tim za pravednu zelenu tranziciju

vođa tima

menadžerka programa

menadžer programa

Programski tim za digitalizaciju

vođa tima

programski analitičar

Operativni tim

finansijska menadžerka

finansijska menadžerka

saradnik za projekte i finansije

saradnik za projekte i finansije

IT koordinator

UPRAVNI ODBOR

Đorđe Krivokapić

Predsednik upravnog odbora

Pravnik po obrazovanju. Primarni profesionalni fokus i akademsko interesovanje usmereni na proučavanje odnosa modernog društva i novih tehnologija.

Docent na Katedri za organizaciju poslovnih sistema Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Suosnivač SHARE fondacije koja je okupila multidisciplinarni istraživački i zagovarački tim, bori se za javni interes u sferi digitalnih prava, prava na privatnost, slobode govora, bezbednosti i otvorenog pristupa znanju.

Pravni fakultet Univerziteta u Pitsburgu upisao 2006. i stekao diplomu LL.M. (mastera pravnih nauka) u oblasti međunarodnog privrednog prava. Radio kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić, vodećoj kancelariji za privredno pravo na Zapadnom Balkanu. Tokom 2010. i 2012. godine sarađivao sa Berkmanovim centrom za Internet i društvo na Harvard univerzitetu kao gostujući istraživač. Doktorsku disertaciju na temu Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta odbranio je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tamara Skrozza

Članica upravnog odbora

Tokom 22-ogodišnje karijere, radila je na radiju, u štampanim medijima i različitim TV produkcijama, u mnogim medijskim kućama i izdanjima. Bavi se većim brojem tema, ali je primarno fokusirana na pitanje slobode medija, medijsku etiku, unutrašnju politiku, pitanja rodne ravnopravnosti i manjinskih prava.

Trenutno radi u agenciji FoNet, nedeljniku Vreme i portalu Cenzolovka, ali je takođe angažovana i kao predavačica na medijskim treninzima u više domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, odnosno kao medijska analitičarka.

Od 2011, Tamara je članica Komisije za žalbe Saveta za štampu (s pauzom od jula 2018. do aprila 2019). Pet godina radi na monitoringu srpskih nacionalnih dnevnih listova i njihovih profesionalnih standarda.

Članica je upravnog odbora organizacije CRTA.

Dobitnica je nagrade "Jug Grizelj" za novinarsku izuzetnost (2015), priznanja za OEBS-ovu ličnost godine u oblasti medija (2016), i nagrade "Osvajanje slobode" (2017).

Studirala je istoriju umetnosti na Beogradskom univerzitetu.

Violeta Beširević

Članica upravnog odbora

Prodekanica i redovna profesorka na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, pridružena naučna istraživačica Centra za etiku i pravo u biomedicini Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti (CEU) i članica upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti iz oblasti uporednog ustavnog prava, a postdoktorsko istraživanje na temu ustavnog sudstva završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku (NYU School of Law).

Dobitnica je Fulbrajtove stipendije; usavršavala se na pravnim fakultetima Univerziteta u Njujorku, Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Bila je gostujuća profesorka na univerzitetima u Nemačkoj, Švajcarskoj, Portugalu, Mađarskoj i Hrvatskoj. Karijeru je započela u Saveznom ministarstvu pravde bivše SFRJ (1986-1994), radila je u Institutu za ustavnu i zakonodavnu praksu pri OSI i CEU u Budimpešti (1995-2001), a bila je diplomata i konzul u Mađarskoj (2001-2005), kao i koordinator istraživanja u Centru za ljudska prava CEU (2005-2006).

Položila je pravosudni ispit, istupala je kao amicus curiae pred Ustavnim sudom Srbije i kao veštak u međunarodnoj investicionoj arbitraži pod okriljem Stalnog arbitražnog suda u Hagu. Od 2008. do 2012. bila je član Komisije za pomilovanje. Autorka je brojnih radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti ustavnog prava, evropskog ustavnog prava, ljudskih prava i bioetike. Osim engleskog, aktivno govori mađarski jezik i ima pasivno znanje francuskog jezika.

Filip Ejdus

Član upravnog odbora

Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Diplomirao na Univerzitetu u Beogradu i magistrirao na London School of Economics and Political Science i Science Po u Parizu. Dvogodišnji postdoktorat završio kao stipendista Marie Curie na Univerzitetu u Bristolu. Bavi se istraživanjem upravljanja (ne)bezbednošću tokom kriza sa geografskim fokusom na Zapadni Balkan, Evropsku uniju, Bliski Istok i Afrički Rog.

Od 2012. godine kourednik Časopisa za regionalnu bezbednost. Predsednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Kopredsednik Studijske grupe za regionalnu stabilnost u Jugoistočnoj Evropi na PfP Konzorcijumu akademija odbrane i instituta za bezbednosne studije i osnivač akademskog dela Beogradskog bezbednosnog foruma.

Srđan Majstorović

Član upravnog odbora

Predsednik upravnog odbora Centra za evropske politike – CEP, beogradske think tank organizacije.
Od 2017. član Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), regionalne grupe za javno zagovaranje i unapređenje procesa pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Radio u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od njenog osnivanja 2004, a od 2005. obavljao i funkciju zamenika direktora Kancelarije. Bio je član Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji zadužen za pitanja u vezi sa ispunjavanjem političkih kriterijuma za pristupanje EU i Poglavljem 23 - Pravosuđe i osnovna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbednost. Jedan je od vodećih autoriteta u oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje u Srbiji.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Odsek za međunarodne odnose. Magistrirao na Univerzitetu u Gracu, na Pravnom fakultet Karl-Francens, Odsek za evropske integracije i regionalizam.

KONTAKT

Telefon

tel. +381 11 30 25 800

Ponedeljak-Petak, 8.30h - 16.30h

Email

office(at)osfserbia.org

Adresa

Resavska 22,

11 000 Beograd,

Srbija