Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2017-2020. su: - efektivno sprovođenje romskih politika kako bi se obezbedila puna dostupnost prava i socijalnih servisa romskoj zajednici; - jačanje em ...
Pročitaj
Aktivizam građana i razvoj građanskog društva
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je afirmisanje društvenog angažmana građana i njihovih udruženja na temelju vrednosti otvorenog društva. Program podržava aktivističke ...
Pročitaj
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj

Svi programi