Govor Jadranke Jelinčić, Izvršne direktorke FOD, Srbija na otvaranju međunarodne konferencije Ombudsmana u Beogradu, 23. XI 2015.

Open letter

ISTRAŽIVANJE O EFEKTIVNOSTI INSTITUCIJA

Jadranka Jelin?ić: Pravo na obrazovanje

Kako protiv korupcije u javnim nabavkama - Tekst koordinatora programa Transaprentnost, odgovornost i javni integritet Miodraga Milosavljevića: Kako protiv korupcije u javnim nabavkama (objavljeno u 2. broju ?asopisa Dosije korupcija).

On the EU Commission enlargement package related to Serbia’s application for the EU membership

Twenty years of the Fund for an Open Society

Strategija 2011-2012: SREDNJOROČNI IZVEŠTAJ

2011 -2012 Strategy: MID-TERM REPORT

Dvadeset godina postojanja i rada Fonda za otvoreno društvo

Fund for an Open Society Serbia published Report on the Capacities of the Republic of Serbia for Using IPA Funds

Fond za otvoreno društvo Srbija objavio je Izveštaj o kapacitetima Republike Srbije za korišćenje IPA sredstava

Call for Participants:
Balkan Peer Exchange - Enhancing Analysis and Research-Based Advocacy in an Era of Open Data
Belgrade, February 21-23, 2012


Jadranka Jelincic: National Integrity System in Serbia: Where to Next?

Jadranka Jelin?ić, Izvršni direktor Fonda: Na ?emu i kako kao moderno politi?ko društvo treba da se konstituišemo?

Think Tank Fund i East East: Partnership Beyond Borders Program mreže Open Society Foundations raspisali su konkurs

Finansiranje politi?kih stranaka

Objavljena publikacija Bezbednost mladih u Srbiji – kako mladi procenjuju današnje bezbednosne pretnje, rizike i izazove– sa posebnim osvrtom na problem nasilja – Izveštaj za 2010. godinu

Saradnjom protiv korupcije, Jadranka Jelin?ić, Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo, Srbija

home | sitemap | english
O Fondaciji | Programi | Vesti | Podnošenje projekata | Dokumenti | Kontakt
traži
Fondacija za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji je deo međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo, čiji je osnivač Džordž Soros. Glavni izvori prihoda Fondacije za otvoreno društvo su donacija osnivača, druge donacije, pokloni, legati i sopstveni prihodi.

Sedište Fondacije je u Beogradu
Adresa: Kneginje Ljubice 14, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 30 25 800
Fax: + 381 11 32 83 602
e-mail: office@fosserbia.org
WEB: www.fosserbia.org


Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u državama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u EU.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija realizuje četvorogodišnji projekat (2012-2016) „Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u državama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u EU.“ Projekat se realizuje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Slovačkoj uz finansijsku podršku Evropske unije.

Zašto Ustav mora biti promenjen?
Istraživanje Fonda za otvoreno društvo i IPSOS Strategic MarketingPublikacije Fonda za otvoreno društvo

Fond za otvoreno društvo kao think-tank izdaje studije i povremene analize iz oblasti svog delovanja. Ovde možete preuzeti razli?ite publikacije ?iji je autor i izdava? Fond za otvoreno društvo.

Popul(ar)isticki recnik demagogijeInkluzivno obrazovanjeČlanci, komentari, izlaganja

U okviru projekata koje samostalno sprovodi Fond za otvoreno društvo izdaje i povremene �?lanke, komentare i analize i aktivno u�?estvuje na konferencijama i skupovima. Ovde mozete preuzeti pojedine analize, komentare i izlaganja.

Centar za primenjene evropske studijeEvropeizacija Srbije

Fond za otvoreno društvo uspostavio je 1. januara 2006.godine monitoring procesa evropeizacije društvenog, politi?kog, ekonomskog i pravnog prostora Srbije. Ovde mozete pronaći nalaze monitoringa i preporuke.

Transparentnost, odgovornost i javni integritet

Ovde možete pratiti rad Fonda za otvoreno društvo u oblasti transparentnost, odgovornost i javni integritet i preuzeti saopštenja, komentare, izlaganja i materijale sa treninga i radionica.


Ne propustite


Vesti

Stipendije i konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija od 2016. godine predloge za projekte primaće isključivo na osnovu javnih konkursa, koji će biti objavljeni na sajtu Fondacije i u drugim medijima.
Konkursi za podnošenje projekata za pojedinačne programe biće objavljeni tokom februara meseca i sadržaće prioritete za ostvarivanje programskih i strateških ciljeva, kao i uslove za podnošenje projekata
Do objavljivanja konkursa Fondacija neće primati projekte.

Fondacija za otvoreno društvo, SrbijaResource Room

Human Rights Litigation Update

Konkurs: Obrazovanje za 5+ (namenjen prosvetnim radnicima i roditeljima)

Knight News Challenge on Data - submissions by Sept 30

Call for Concept Papers: Opportunity Fund

Announcement Aryeh Neier Fellowship Program Session 2014-2016

Schüler Helfen Leben Call for Proposals 2014

CPM Inscription Brochure 13-14

Konkurs za realizaciju prve faze programa Kalendar ljudskih prava 2012

Šta je socijalno uklјu?ivanje

POSITION AVAILABLE ADVOCACY PROGRAM COORDINATOR

OPEN SOCIETY FELLOWSHIP - “The Open Society Fellowship supports individuals who are developing innovative solutions to pressing open society challenges. The fellowship program seeks applicants eager to communicate original and provocative ideas to a broad audience, as well as to shape policy and inspire critical debate among activists, intellectuals, decision makers, and the public. The program also aims to sharpen the Open Society Foundations' thinking, question its assumptions, and broaden its understanding of pivotal problems.?

We are pleased to announce an open competition for 20 scholarships to participate in the Intensive Seminar on the EU, conducted at the College of Europe in Bruges , Belgium (28 June – 16 July 2010) "SPEAK EUROPEAN – Professional Development for Accession"

Vodic za unapredjivanje inkluzivne obrazovne prakse

The Education Support Program of the Open Society Institute
Announces an Individual Research Competition|
© 2005 Fond za otvoreno društvo