Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj

Konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Suzbijanje ekstremizma
Strateški cilj programa je smanjivanje podložnosti građana za prihvatanje ekstremističkih stavova i ideologija. Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektim ...
Pročitaj
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je informisano učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmi ...
Pročitaj
Unapređenje demokratskih praksi i institucija
Strateški ciljevi  programa u periodu 2017-2020. su:   uspostavljanje efektivnih i odgovornih javnih institucija i zaštita njihovog integriteta;  uvođenje javnosti rada ...
Pročitaj

Svi programi