Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj

Konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu
Strateški cilj programa u periodu 2017. -2020. je usvajanje manjinskih politika zasnovanih na integrativnim principima, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i afirmacija interkulturalizma kao instrume ...
Pročitaj
Apr 17 2019
Aktivizam građana i razvoj građanskog društva
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je afirmisanje društvenog angažmana građana i njihovih udruženja na temelju vrednosti otvorenog društva. Program podržava aktivističke ...
Pročitaj
Apr 17 2019
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj
Jan 30 2020

Svi programi