Naši resursi u prvih sto dana COVIDA

U prvih 100 dana od izbijanja epidemije u Srbiji, Fondacija je uložila oko 892.000 USD u rešavanje problema izazvanih krizom.
Pročitaj

Tabloidni napad Informera na organizacije civilnog društva ne može se tolerisati!

Smatramo da je ovakvo „novinarstvo“ usmereno isključivo na ugrožavanje ljudskih prava, a naročito prava civilnog društva na udruživanje i slobodu govora.
Pročitaj

Zahtev za pristup informacijama

Juče smo podneli zahtev za pristup informacijama Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Pročitaj

Produženje roka za odlučivanje o projektima

Odredili smo novi rok – 30. jun 2020. Svi podnosioci projekata na konkursu dobiće obaveštenja o ishodu odlučivanja putem elektronske pošte.
Pročitaj

Važno saopštenje

Fondacija za otvoreno društvo će za sve projekte koje smo podržali davati mogućnost produžetka perioda sprovođenja projekata, korišćenje on-line alata za pojedine aktivnosti, kao i odobravati preusmeravanje neutrošenog novca na aktivnosti koje su usmerene ka rešavanjh novonastale situacije, tj. ka suzbijanju virusa Kovid 19.
Pročitaj

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2017-2020. su: - efektivno sprovođenje romskih politika kako bi se obezbedila puna dostupnost prava i socijalnih servisa romskoj zajednici; - jačanje em ...
Pročitaj
Aktivizam građana i razvoj građanskog društva
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je afirmisanje društvenog angažmana građana i njihovih udruženja na temelju vrednosti otvorenog društva. Program podržava aktivističke ...
Pročitaj
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj

Svi programi