Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj

Konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj
Jan 18 2016
Unapređenje demokratskih praksi i institucija
Strateški ciljevi  programa u periodu 2017-2020. su:   uspostavljanje efektivnih i odgovornih javnih institucija i zaštita njihovog integriteta;  uvođenje javnosti rada ...
Pročitaj
Jan 20 2017
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2017-2020. su: - efektivno sprovođenje romskih politika kako bi se obezbedila puna dostupnost prava i socijalnih servisa romskoj zajednici; - jačanje em ...
Pročitaj
Mar 06 2017

Svi programi