Produženje roka za odlučivanje o projektima
Odredili smo novi rok – 30. jun 2020. Svi podnosioci projekata na konkursu dobiće obaveštenja o ishodu odlučivanja.

Rok za podnošenje projekata na konkurs Fondacije za otvoreno društvo Srbija je bio 2. marta 2020. Primili smo ukupno više od 320 projekata u tri oblasti:

  1. AKTIVIZAM GRAĐANA I DEMOKRATIZACIJA
  2. JAVNI INTEGRITET I BORBA PROTIV KORUPCIJE
  3. ETNIČKE MANJINE I INKLUZIJA ROMA

Planirali smo da odluke o svim primljenim projektima donesemo u roku od 90 dana koji ističe 2. juna 2020. Neposredno po isteku roka za podnošenje projekata izbila je epidemija koronavirusa koju nismo mogli da predvidimo. Fondacija je sve svoje kapacitete stavila u funkciju prevazilaženja posledica COVID-19 i u prvih 40 dana epidemije podržala interventne projekte koji su se odnosili na nabavku medicinske opreme i sredstava, pružanje humanitarne pomoći i obezbeđivanje podrške partnerima koji rade s najugroženijim grupama stanovništva u vrednosti od oko 500.000 USD. I nadalje ostajemo posvećeni rešavanju problema nastalih kao posledica epidemije. Više o angažmanu Fondacije za otvoreno društvo na prevazilaženju posledica epidemije možete pronaći na ovom linku.

Zbog intervencije u saniranju posledica epidemije umanjen je prvobitno planiran fond sredstava koja su nam na raspolaganju za podršku projektima primljenim na konkursu (1.100.000 USD) čime je izbor projekata koji će biti podržani dodatno usložnjen. O većini projekata koji su pristigli na konkurs odluke će biti donete do 1. juna kako je predviđeno konkursom. Za donošenje odluka o podršci manjem broju projekata, uglavnom u oblasti aktivizma građana i demokratizacije, odredili smo novi rok – 30. jun 2020. Svi podnosioci projekata na konkursu dobiće obaveštenja o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima putem elektronske pošte.