PISA izveštaj
Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) najobuhvatnije je međunarodno istraživanje obrazovanja.
PISA test izveštaj i sekundarne analize

PISA 2018 — sekundarne analize

Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) najobuhvatnije je međunarodno istraživanje obrazovanja. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) prvi put je pokrenula ovu studiju 1997. godine, a njen cilj je  procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnih sistema. U PISA studiji 2018. učestvovalo je  79 zemalja iz celog sveta, uključujući Srbiju.

S obzirom da istraživanje PISA prikuplja i obilje drugih, vrlo korisnih, podataka za unapređenje sistema obrazovanja, analizu PISA 2018.  je pratio i OECD- FOD „Program vodećeg analitičara“ čiji je zadatak bio analiza drugih podataka koji nisu samo postignuća učenika na šta se najčešće stavlja akcenat. U partnerstvu Fondacije za otvoreno društvo (FOD),  Instituta za psihologiju, Zavoda za vrednovanje kvaliteta i Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja (MPNTR) kreiran je izveštaj čiji se sažetak nalazi u prilogu. Kako se deca osećaju? Kako vrednuju školu? Koliko je nasilja? Koliko  socijalno ekonomski status utiče na postignuća? Kakve su obrazovne aspiracije i kako su one povezane sa socijalnim statusom učenika? Ovom studijom dobijamo odgovore na ova i druga važna pitanja.

Postignuća i rang Srbije na testiranju nisu najvažnije vesti a ova analiza je važna za Srbiju i obrazovanje u Srbiji. Naime, dodatni podaci omogućavaju da razumemo šta treba promeniti da bi obrazovanje bilo u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. Zainteresovanost MPNTR za učešće u ovom istraživanju govori o iskrenoj želji da se promene u obrazovanju zasnivaju na relevantnim istraživačkim  podacima a ne na impresijama.  Takođe, zaključci ove studije naveli su autore da definišu preporuke koje već imaju uticaj na reviziju standarda kompetencija, unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika, osavremenjivanje nastave, smanjenje izostanaka učenika, povećanje dostupnosti i kvaliteta ranog obrazovanja, uvođenje nacionalnog testiranja učenika na nižim razredima i najraniju i veću podršku učenicima koji zaostaju.

Preuzmite sažetak izveštaja OVDE.