Fondacije za otvoreno društvo zatvaraju svoje međunarodne poslove u Budimpešti
Suočene sa sve represivnijim političkim i pravnim okruženjem u Mađarskoj, Fondacije za otvoreno društvo premeštaju svoje međunarodne kancelarije i osoblje iz Budimpešte
Fondacije za otvoreno društvo zatvaraju svoje međunarodne poslove u Budimpešti

Saopštenje Fondacija za otvoreno društvo - 15. maj 2018.

FONDACIJE ZA OTVORENO DRUŠTVO ZATVARAJU SVOJE MEĐUNARODNE POSLOVE U BUDIMPEŠTI

Suočene sa sve represivnijim političkim i pravnim okruženjem u Mađarskoj, Fondacije za otvoreno društvo premeštaju svoje međunarodne kancelarije i osoblje iz Budimpešte u nemačku prestonicu, Berlin. Zajedno sa drugim međunarodnim donatorima, Otvoreno društvo će nastaviti da podržava važan rad grupa građanskog društva u Mađarskoj u oblastima kao što su umetnost i kultura, sloboda medija, transparentnost, i obrazovanje i zdravstvena zaštita za sve Mađare.

Odluka da se poslovanje iseli iz Budimpešte dolazi dok se mađarska vlada priprema da nevladinim organizacijama dalja ograničenja nametne kroz ono što je označila kao svoj paket zakona „Stop Soros“.

„Mađarska vlada je obezvredila i pogrešno predstavila naš rad i potisnula građansko društvo radi političke dobiti, koristeći taktike bez presedana u istoriji Evropske unije“, rekao je Patrik Gaspar (Patrick Gaspard), predsednik Fondacija za otvoreno društvo. „Takozvani „Stop Soros“ paket zakona samo je poslednji u nizu takvih pokušaja. Postalo je nemoguće sigurnost naših aktivnosti i osoblja u Mađarskoj zaštititi od proizvoljnih uplitanja vlade.“

Zakoni koji se pozivaju na interese nacionalne bezbednosti sprečiće bilo koju organizaciju da bez vladine dozvole savetuje ili predstavlja tražioce azila i izbeglice. Vlada je ukazala da je namera tih novih zakona da zaustave rad vodećih mađarskih organizacija za ljudska prava i njihovih finansijera, uključujući Fondacije za otvoreno društvo. Fondacije će slediti sve dostupne pravne puteve da brane temeljna prava ugrožena ovim zakonodavstvom.

Tokom protekle dve godine mađarska vlada je iz javnih fondova potrošila više od 100 miliona eura na kampanju širenja laži o Fondacijama i njihovim partnerima. Vladina kampanja mržnje je uključila propagandne plakate i bilborde - prizivajući antisemitske prizore iz Drugog svetskog rata - i pretpostavljene „nacionalne konsultacije“, napadajući osnivača i predsedavajućeg Fondacija za otvoreno društvo Džordža Sorosa, i mađarske grupe za ljudska prava. Provladini mediji nedavno su počeli da objavljuju lažne optužbe o pojedinim članovima akademske zajednice, pripadnicima građanskog društva, i osoblju Fondacija. Oni povezani sa Otvorenim društvom bili su meta tajnovitih i prevarnih snimanja, sa ciljem da potkrepe vladinu obmanjivačku propagandnu kampanju.

Najnoviji predloženi zakon o nevladinim organizacijama sledi usvajanje zakona u 2017. kojim su opterećujući zahtevi za izveštavanje nametnuti mađarskim grupama za ljudska prava i organizacijama građanskog društva finansiranim iz inostranstva. Evropska komisija je ovaj zakon pred Evropskim sudom pravde osporila kao kršenje EU zakona o slobodnom kretanju kapitala, i narušavanje slobode garantovane Poveljom EU o osnovnim pravima.

Seljenje kancelarija iz Budimpešte će značajno uticati na više od 100 tamo zaposlenih, od kojih se većina bavi međunarodnim donacijama. Oko 60 procenata njih su mađarski državljani, uključujući nekoliko koji za Fondacije za otvoreno društvo rade duže od decenije. Fondacije preduzimaju odgovarajuće korake u pogledu bezbednosti i dobrobiti onih koji snose posledice ovog premeštanja.

Fondacije za otvoreno društvo imaju dugu tradiciju i ostavljaju baštinu u Mađarskoj gde je Soros rođen i gde je započeo svoju filantropsku delatnost u Evropi. Svoju prvu fondaciju u Mađarskoj pokrenuo je 1984, koristeći je da promoviše slobodu izražavanja i mišljenja tokom poslednjih godina komunizma, a zatim da podrži prelazak u demokratiju. Tokom prve decenije Otvoreno društvo je finansiralo mleko za đake, donelo opremu u bolnice, i pomoglo najsiromašnijima i najranjivijima u zemlji. Soros je 2010. dao gotovo milion eura da pomogne Mađarima pogođenim katastrofalnom industrijskom nesrećom izlivanja opasnog „crvenog mulja“.

Saopštenje na engleskom https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/open-society-foundations-close-international-operations-budapest