Fondacija za otvoreno društvo Srbija objavljuje izbor novog Izvršnog direktora
Fondacija za otvoreno društvo Srbija objavljuje da je za njenog novog Izvršnog direktora izabran Milan Antonijević Milan Antonijević, pravnik po obrazovanju, svoju dosadašnju karijeru posvetio je zaštiti ljudskih i manjinskih prava, uspostavljanju vladavine prava i razvoju Evropskih integracija.
Fondacija za otvoreno društvo Srbija objavljuje izbor novog Izvršnog direktora

Fondacija za otvoreno društvo Srbija objavljuje da je za njenog novog Izvršnog direktora izabran Milan Antonijević 

 

Milan Antonijević, pravnik po obrazovanju, svoju dosadašnju karijeru posvetio je zaštiti ljudskih i manjinskih prava, uspostavljanju vladavine prava i razvoju Evropskih integracija. Direktor je Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), organizacije koja se od svog osnivanja 1997.g. zalaže za uspostavljanje vladavine prava i zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Antonijević ima dvadesetogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, sarađujući na brojnim projektima sa partnerima iz civilnog društva i političkim i društvenim akterima u Srbiji, kao i sa Ujedinjenim nacijama, Savetom Evrope, Evropskom unijom, USAID, Svetskom bankom, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugima. Antonijević je između ostalog i član Saveta za praćenje primena preporuka Mehanizma Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Milan Antonijević na dužnost Izvršnog direktora Fondacije za otvoreno društvo Srbija stupa 1. decembra 2018. godine.

„Veliko mi je zadovoljstvo što ću biti deo Fondacije za otvoreno društvo Srbija u ovom, za našu zemlju i Evropu, značajnom vremenu“, kaže Antonijević. „Veoma mi je drago što ću nastaviti dosadašnji važan rad Fondacije na pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, iznalaženju novih načina za osnaživanje naše demokratije i građenju novih partnerstava unutar civilnog društva, kako u Srbiji tako i u regionu“.

Antonijević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao Čivning stipendista Vlade Ujedinjenog Kraljevstva pohađao je program Mirovne studije na Univerzitetu u Bredfordu, Velika Britanija. Po sticanju diplome pravnika Antonijević je svoju karijeru započeo pružajući besplatnu pravnu pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava, zastupajući ih pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima – Ustavnim sudom Srbije, Evropskim sudom za ljudska prava i raznim telima Ujedinjenih nacija. Autor je i urednik više od 80 publikacija i stručnih radova o ljudskim i manjinskim pravima.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija je deo globalne Mreže Fondacija za otvoreno društvo čiji je osnivač filantrop Džordž Soros i koje su usmerene na izgradnju otvorenog i demokratskog društva. Osnovana 1991. godine, Fondacija za otvoreno društvo Srbija sarađuje sa organizacijama civilnog društva, javnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim akterima, radeći u javnom interesu na izgradnji demokratskog i inkluzivnog društva. Bavi se brojnim pitanjima uključujući Evropske integracije, reformu pravosuđa, manjinska prava, interkulturno obrazovanje, aktivizam građana i dr. Fondacija za otvoreno društvo Srbija sarađuje sa Fondacijama za otvoreno društvo na Zapadnom Balkanu na temama od zajedničkog značaja kao što su migracije, borba protiv korupcije i Evropske integracije.