Ekonomski, demografski i socijalni efekti odnosa Beograda i Prištine
Ova studija treba da informiše donosioce odluka, učesnike u „Unutrašnjem dijalogu o Kosovu“ i građane Srbije o ekonomskim, demografskim i socijalnim posledicama 3 moguća scenarija za rešavanje pitanja vezanih za budućnost srpsko-kosovskih odnosa.
Ekonomski, demografski i socijalni efekti odnosa Beograda i Prištine

Na inicijativu Fondacije za otvoreno društvo, Srbija autorski tim - Miladin Kovačević, šef tima; Dušan Gavrilović; Dragan Popović; Milena B. Stevović; Ljiljana Sekulić; Katarina Stančić – izradio je studiju “Ekonomski, demografski i socijalni efekti različitih scenarija normalizacije odnosa između Beograda i Prištine”.

Ova studija treba da informiše donosioce odluka, učesnike u „Unutrašnjem dijalogu o Kosovu“ i građane Srbije o ekonomskim, demografskim i socijalnim posledicama 3 moguća scenarija za rešavanje pitanja vezanih za budućnost srpsko-kosovskih odnosa.

Rezime studije možete preuzeti na srpskom i engleskom jeziku.

U uvodnoj reči na predstavljanju ove studije u Medija centru u Beogradu, 20. aprila 2018. Jadranka Jelinčić, Izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, Srbija je naglasila:”Prvenstveno, rezultati ovog istraživanja su namenjeni GRAĐANIMA…Posebna vrednost (ove studije) je u tome što nudi projekcije na kratak i srednji rok. Projekcije polaze od sadašnjeg stanja i nude preseke na godinama 2030. i 2060. (demografski i socijalni efekti), odnosno na 2030. godini kada se radi o ekonomskim efektima. Ma kako ove godine izgledale daleko, one su tu pred nama i neposredno se tiču generacija koje ne samo da su već rođene, nego danas imaju 17 godina i svakako će imati političku priliku da se izjasne o predloženim rešenjima. Time će glasati za sebe o sopstvenoj budućnosti; o kvalitetu svog života; o tome da li će imati više ili manje izgleda da se zaposle ili će biti primorani da negde odu; o tome da li će živeti sa penzijom koju danas imaju njihove deke i bake ili će sebi dati priliku da njihov život bude kvalitetniji. Ne zaboravimo, od  2060. godine deli nas svega 43 godine i današnji 17-godišnjaci će te 2060. početi da se spremaju za penziju.“

 Uvodna reč dostupna je i na engleskom.