Unapređenje demokratskih praksi i institucija

Strateški ciljevi  programa u periodu 2017-2020. su:  

  • uspostavljanje efektivnih i odgovornih javnih institucija i zaštita njihovog integriteta; 
  • uvođenje javnosti rada institucija i uspostavljanje efektivne zaštite podataka o ličnosti. 

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva, i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa

Tokom 2017. godine Fondacija će se usredsrediti na:

  • očuvanje dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i iznalaženje načina za razrešavanje sistemskih problema u primeni ovog prava;
  • zagovaranje širenja prava na pristup informacijama od javnog značaja u pravcu otvaranja podataka i njihove upotrebljivosti (open data), javnosti procesa ugovaranja (open contracting), javno-privatnih partnerstava i promociju otvorenosti poslovnog sektora;
  • jačanje svesti, znanja i praksi zaštite podataka o ličnosti;
  • unapređenje javnosti rada i odgovornosti naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama.

Kontakt:

Miodrag Milosavljević, koordinator programa: mmilosavljevic@fosserbia.org

 


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.