Suzbijanje ekstremizma

Strateški cilj programa je smanjivanje podložnosti građana za prihvatanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2017. godine program će se baviti:

  • rasvetljavanjem štetnih posledica ekstremističkih ideja i akcija koje šire netrpeljivost i podstiču društvenu zatvorenost i marginalizaciju, i afirmacijom pluralizma, solidarnosti i pravednog društva;
  • očuvanjem slobodnog javnog prostora za demokratsko i aktivističko suprotstavljanje nedemokratskim praksama i ponašanjima;
  • podsticanjem građana da se uključe u upravljanje javnim dobrima i u ostvarivanje javnog interesa u lokalnoj zajednici.
 

Kontakt: 
Radmila Maslovarić, koordinatorka programa: rmaslovaric@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.