Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisanja javnog interesa i očuvanja pluralizma u medijskom i digitalnom prostoru. Svoje strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2017. godine interes Fondacije će biti usmeren na to da:

- pojedinci bez obzira na društvenu poziciju i zajednice građana u javnom prostoru brane i odgovorno koriste slobodu izražavanja, uključujući on-line sferu, i efikasno nadziru tokove  i učinke budžetskog novca usmerenog ka medijima;  

- medijski regulatorni i samo-regulatorni mehanizmi, i javni medijski servisi jačaju svoj integritet i odgovorno koriste svoju nezavisnost, u cilju predstavljanja različitih mišljenja i zastupljenosti svih regiona u zemlji, saglasno javnom interesu;  

- se građani i pripadnici medijskih profesija zajedno sa javnim vlastima angažuju na očuvanju neutralnosti Interneta i unapređenju digitalnih prava.

Kontakt: 
Dragan Kremer, koordinator programa: dkremer@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i udruženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.