Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisanja javnog interesa i očuvanja pluralizma u medijskom i digitalnom prostoru.

U 2019. godini program podržava:

- demokratske i tolerantne dijaloge u medijskom javnom prostoru (uključujući i digitalni), i ravnopravne uslove rada za sve profesionalne medije;

- pojedince i zajednice građana koji brane i odgovorno koriste slobodu izražavanja, i efikasno nadziru tokove  i učinke budžetskog novca usmerenog ka medijima;  

- jačanje integriteta medijskih regulatornih i samo-regulatornih mehanizama, i javnih medijskih servisa, da odgovorno koriste svoju nezavisnost u cilju predstavljanja različitih mišljenja i zastupljenosti svih regiona u zemlji, saglasno javnom interesu;  

- angažovanje građana i pripadnika medijskih profesija na očuvanju neutralnosti Interneta i unapređenju digitalnih prava, i na redefinisanju uloge novinarstva u savremenom društvu

Koordinator programa: Dragan Kremer dkremer@fosserbia.org

∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i udruženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.