Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2017-2020. su:

- efektivno sprovođenje romskih politika kako bi se obezbedila puna dostupnost prava i socijalnih servisa romskoj zajednici;

- jačanje emancipatorskih procesa unutar romske zajednice, zasnovanih na njenom društvenom kapitalu.

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2017. godine Fondacija će usmeriti pažnju na:

- informisano učešće romskih građanskih organizacija u sprovođenju politika inkluzije Roma, i zalaganje za unapređivanje postojećih i uvođenje novih institucionalnih inkluzivnih praksi kod donosilaca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i kod relevantnih međunarodnih aktera;

- uvođenje novih afirmativnih mera (samo)zapošljavanja i socijalne zaštite, kako bi se povećala zapošljivost pripadnika romske nacionalne zajednice i smanjila zavisnost porodica od dečijeg rada;

- preispitivanje tradicija i obrazaca ponašanja koji otežavaju društvenu emancipaciju pojedinaca, uvećanje ljudskog kapitala romske zajednice, i razvijanje novih održivih emancipatorskih modela podrške razvoju zajednice;

- širenje dostupnosti predškolskog obrazovanja i podrške ranom razvoju romske dece.

Kontakt:
Jadranka Ivković, koordinatorka programa: jivkovic@fosserbia.org

* Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i udruženja medija, udruženja privrednika i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.