Aktivizam građana i razvoj građanskog društva

Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je afirmisanje društvenog angažmana građana i njihovih udruženja na temelju vrednosti otvorenog društva.

Program podržava aktivističke inicijative građana i organizacija građanskog društva usmerene na izgradnju kulture dijaloga i prevazilaženje rastućih podela u društvu, te očuvanje slobodnog prostora za kritičko mišljenje, izražavanje i građanski aktivizam.

U 2019. godini program podržava:

  • aktivan angažman građana u lokalnoj zajednici. Težište je na zajedničkom i udruženom delovanju građana u cilju ostvarivanja javnog interesa, osnaživanja vrednosti otvorenog društva, demokratskih praksi i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
  • jačanje otpornosti lokalne zajednice prema svim vidovima ispoljavanja ekstremističkih i nacionalističkih ideja, ponašanja i praksi, procesima radikalizacije društva i revizionističkih tendencija. Težište je na inicijativama koje inovativnim pristupima afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo, i ukazuju na štetne posledice stavova i ponašanja koja šire netrpeljivost i mržnju; kao i na inicijativama koje kroz umetnost i kulturu tretiraju ove probleme i promovišu progresivne društvene promene;
  • uspostavljanje i jačanje direktnih veza između organizacija civilnog društva i njihovih članova – građana, kako bi se izgradilo i obnovilo poverenje građana u njihov rad i vrednosti koje zastupaju, te postiglo veće uključivanje građana u njihovo delovanje.

Koordinatorka programa: Radmila Maslovarić rmaslovaric@fosserbia.org

∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.