Programi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Unapređenje demokratskih praksi i institucija
Strateški ciljevi  programa u periodu 2017-2020. su:   uspostavljanje efektivnih i odgovornih javnih institucija i zaštita njihovog integriteta;  uvođenje javnosti rada ...
Pročitaj
Poštovanje ljudskih i prava manjina
Položaj etničkih manjina Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je unapređivanje praksi poštovanja prava etničkih manjina, politika integracije i manjinske reprezen ...
Pročitaj
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su: sprovođenje Akcionog plana za stanovanje Roma u okviru dovršavanja poslova vezanih za sprovođenje Prve dekade inkluzije Roma;  ...
Pročitaj
Inkluzivno obrazovanje
Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su: konsolidovanje i dalje jačanje znanja i veština zainteresovanih zajednica - nastavnika i roditelja - za uspešno sprovođenje konce ...
Pročitaj
Suzbijanje ekstremizma
Strateški cilj programa je smanjivanje podložnosti građana za prihvatanje ekstremističkih stavova i ideologija. Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektim ...
Pročitaj
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je informisano učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmi ...
Pročitaj