Javni konkursi za 2 programa

Otvoreni su javni konkursi za programe:

Inkluzija Roma

Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu