Odgovor na pitanja Informera od 02. juna 2016.

Informer
11000 Beograd, Terazije 5/VII,
G-đa Vanja Marinović

Poštovana gospođo Marinović,

Zahvaljujemo Vam se na interesovanju za projekat „Pretvaranje RTS i RTV u stvarne javne medijske servise“ i  na pitanjima koje ste nam postavili. Vaša pitanja ste nažalost poslali krajem radnog vremena u četvrtak, 2. juna (u 14:28 sati), ne dajući nam vremena da na njih odgovorimo. Da ste to učinili, članak „ekipe Informera“ objavljen 3. juna o.g. pod naslovom „Džordž Soroš od RTS i RTV bi da pravi svoje televizije“, na stranama 4 i 5, u rubrici „Udarne vesti“ i s najavom na naslovnoj strani, sadržao bi i naš odgovor. Time bi Vaši čitaoci dobili potpunu i objektivnu informaciju kao što dobra novinarska praksa, pravila struke i zakon nalažu.  Zbog toga očekujemo da ovo pismo u celini i bez ikakvih izmena objavite na istom prostoru i o roku, u skladu sa članovima 47-51 Zakona o javnom informisanju.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija od 2013. godine podržava aktivnosti udruženja građana čiji je cilj da pomognu javnim medijskim servisima da u interesu građana kroz svoje programske sadržaje ostvare povereni javni interes, opisan u članu 7 Zakona o javnim medijskim servisima, a prvenstveno: istinito, nepristrasno, potpuno, blagovremeno i profesionalno informisanje građana; poštovanje i predstavljanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, i demokratskih vrednosti i institucija; unapređivanje kulture javnog dijaloga; poštovanje predstavljanja pluralizma političkih, verskih i drugih ideja i omogućavanja javnosti da bude upoznata sa tim idejama; zadovoljavanje potreba u informisanju svih delova društva, bez diskriminacije; itd.

Rezultati ovih aktivnosti su redovno objavljivani i o njima se raspravljalo na stručnim skupovima i otvorenim javnim debatama u Beogradu, Kragujevcu, Leskovcu, Zaječaru, Novom Sadu, Novom Pazaru i Užicu itd. Na ovim debatama su u svojstvu izlagača učestvovali i predstavnici i članovi rukovodstva Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, kao što pokazuju izveštaji na:

http://nadzor.org.rs/rts_nase_pravo_da_znamo_sve.htm
http://nadzor.org.rs/gradjani_i_rts_licem_u_lice.htm
http://www.nvo.org.rs/vest/article/uticaj-gradjana-na-medije/.

Isti  su korišćeni i na javnim debatama koje su u tom cilju programski saveti RTS i RTV prvi put i sami organizovali. Te rezultate je uostalom upotrebljavao i Vaš list npr. u člancima objavljenim 26, 27, 28. i 30. marta; 2 i 3. aprila; 15. juna, 17. jula i 30. decembra 2015.g. (skenirani članci su u prilogu ove e-poruke).

Zajednički napori, razmena znanja i davanje mogućnosti građanima Srbije da na ovakvim raspravama iskažu sopstvene stavove o svojim javnim servisima i potrebe kada je javno informisanje u pitanju, nesumnjivo su najbolji način da javni servisi ostvare svoju društvenu funkciju, što i jeste cilj projekta „Pretvaranje RTS i RTV u stvarne javne medijske servise“ čiju realizaciju podržava Fondacija za otvoreno društvo.

Činjenica da novi članovi organa upravljanja javnim medijskim servisima, sudeći po informacijama „Informera“ nisu obavešteni o ovom projektu verovatno svedoči o tome da još uvek nisu imali vremena da se upoznaju sa sadržajem rada svojih prethodnika. U svakom slučaju, udruženja građana i Fondacija za otvoreno društvo se nadaju da će i novoimenovani upravni odbori i programski saveti oba javna medijska servisa nastaviti sa demokratskom praksom saradnje sa udruženjima građana i neposredne razmene mišljenja sa građanima Srbije, kako bi javni servisi unapredili ostvarivanje javnog interesa kroz svoje programske sadržaje i ukupan rad. Fondacija za otvoreno društvo je spremna da podrži napredovanje ka ovom cilju. Projekat „Pretvaranje RTS i RTV u stvarne javne medijske servise“ treba da traje do kraja 2017. godine. Ukupna sredstva namenjena za realizaciju ovog četvorogodišnjeg napora iznose 29 miliona dinara.

Dakle, u ovom projektu ništa nije tajno. Iz njegovih ciljeva i načina ostvarivanja se jasno vidi da nema mesta bilo kakvim spekulacijama o „preuzimanju“ RTS i RTV, osim ako „ekipa Informera“ misli da  rastući uticaj građana na javne medijske servise predstavlja „preuzimanje“.

 

S uvažavanjem,
Dr Jadranka Jelinčić
Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, Srbija
Beograd, 03. VI 2016.  

 Preuzmite PDF — Odgovor na pitanja Informera od 02. juna 2016.