Kancelarija za romske inicijative: Poziv za predloge, Opportunity Fund

Kancelarija za romske inicijative (RIO, Roma Initiatives Office) Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundation) poziva romske i pro-romske organizacije, neformalne grupe, mreže ili pojedince iz Albanije, Bugarske, Češke, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovačke i Španije da pošalju predloge za hitna bespovratna sredstva do 15.000 USD, za podršku blagovremenom, kratkoročnom delovanju (do 4 meseca) i mogućnostima koje promovišu strukturalnu promenu za dobrobit Roma ili reaguju na pretnje, događaje i trendove usmerene protiv Roma.

Opportunity Fund je novi pristup, i deo RIO Paruvipe portfolija; paruvipe na romskom jeziku znači „promena“. Dok RIO podržava strateško napredovanje Roma na dugoročnom planu, Opportunity Fund omogućava podršku na terenu kada nepredviđeni događaji zahtevaju brzo delovanje ili promenu pristupa, odgovore na krizne situacije, i sl. 

Putem ovog poziva za slanje dokumenata sa konceptom, RIO traži predloge za inovativne i kreativne akcije koje će stvoriti nova udruženja zasnovana na zajedničkom interesu, izgraditi masovnu klijentelu i primeniti efikasnu taktiku u komunikaciji.

Poziv za predloge i uputstva na 10 jezika su na https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund 
Roma Initiatives Office www.facebook.com/RomaInitiatives