Odbrana i aktivizam novinara
Centar za razvoj sindikalizma (CRS) iz Beograda objavio je rezultate istraživanja „Kapaciteti novinara u zastupanju javnog interesa, odbrani profesije i u deprekarizaciji rada“ koje je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Rezultati i analize su u knjizi „Pasivni aktivizam novinara“ (2017, CRS i Dan Graf). Ovo je nastavak istraživanja prekarnosti medijskih profesionalaca u našoj zemlji, čiji je prvi ciklus doveo do knjige „Od novinara do nadničara – Prekarni rad i život“ (2015, CRS i FOD Srbija, i Dan Graf). Sažetak oba ciklusa ovog poduhvata, na srpskom i engleskom, dostupan je na sajtu CRS.