Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – Predlozi za nove politike

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Zrenjanina objavio je rezultate empirijskog istraživanja “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – Predlozi za nove politike, deceniju posle” koje je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Rezultati, analize i preporuke ovog projekta su u istoimenoj publikaciji, a javnoj debati i novoj Strategiji razvoja javnog informisanja u Srbiji doprinosi i studija Miroslava Keveždija Online informisanje medija na jezicima nacionalnih manjina - Studija praktične politike“ .