Konkurs za učešće na Art Action Academy u Sarajevu

Fondacija za otvoreno društvo raspisuje

KONKURS ZA POJEDINCE

za učešće na treningu za metodologije kreativnog aktivizma (Art Action Academy), koji će biti održan u Sarajevu, BiH, od 15-19. oktobra 2019.g. Trening je namenjen pojedincima - umetnicima, aktivistima i novinarima koji se u svom radu bave problemom korupcije i žele da steknu nova znanja i veštine kako bi kreativno unapredili pristupe i metodologije svog rada. Ovo je deo šireg projekta Mreže Fondacija za otvoreno društvo, koji se sprovodi u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija) i u regionu Zapadne Afrike.

Trening se u potpunosti odvija na engleskom jeziku. Od aktivista, umetnika i novinara zainteresovanih za učešće očekuje se odlično znanje engleskog jezika, kao i da se obavežu na puno učešće u trajanju od pet (5) dana, uz dodatne dane putovanja. Sve troškove puta i učešća na treningu pokriće organizator.

Detaljne informacije o treningu i uslovima konkursa možete pronaći ovde. Prijavljivanje za trening vrši se elektronskim putem, na online platformi, a rok za prijavljivanje je 23. avgust 2019.g. Uspešni kandidati koji budu izabrani za učešće na treningu biće obavešteni do 13. septembra 2019.g.