Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj

Konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Poštovanje ljudskih i prava manjina
Položaj etničkih manjina Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je unapređivanje praksi poštovanja prava etničkih manjina, politika integracije i manjinske reprezen ...
Pročitaj
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su: sprovođenje Akcionog plana za stanovanje Roma u okviru dovršavanja poslova vezanih za sprovođenje Prve dekade inkluzije Roma;  ...
Pročitaj
Unapređenje položaja LGBT zajednice
Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su: širenje znanja i uvećano razumevanje osobenosti pripadnika LGBT zajednice među „većinom“; efikasna zaštita lične sig ...
Pročitaj

Svi programi