Govor Jadranke Jelinčić, Izvršne direktorke FOD, Srbija na otvaranju međunarodne konferencije Ombudsmana u Beogradu, 23. XI 2015.

Open letter

ISTRAŽIVANJE O EFEKTIVNOSTI INSTITUCIJA

Jadranka Jelin?ić: Pravo na obrazovanje

Kako protiv korupcije u javnim nabavkama - Tekst koordinatora programa Transaprentnost, odgovornost i javni integritet Miodraga Milosavljevića: Kako protiv korupcije u javnim nabavkama (objavljeno u 2. broju ?asopisa Dosije korupcija).

On the EU Commission enlargement package related to Serbia’s application for the EU membership

Twenty years of the Fund for an Open Society

Strategija 2011-2012: SREDNJOROČNI IZVEŠTAJ

2011 -2012 Strategy: MID-TERM REPORT

Dvadeset godina postojanja i rada Fonda za otvoreno društvo

Fund for an Open Society Serbia published Report on the Capacities of the Republic of Serbia for Using IPA Funds

Fond za otvoreno društvo Srbija objavio je Izveštaj o kapacitetima Republike Srbije za korišćenje IPA sredstava

Call for Participants:
Balkan Peer Exchange - Enhancing Analysis and Research-Based Advocacy in an Era of Open Data
Belgrade, February 21-23, 2012


Jadranka Jelincic: National Integrity System in Serbia: Where to Next?

Jadranka Jelin?ić, Izvršni direktor Fonda: Na ?emu i kako kao moderno politi?ko društvo treba da se konstituišemo?

Think Tank Fund i East East: Partnership Beyond Borders Program mreže Open Society Foundations raspisali su konkurs

Finansiranje politi?kih stranaka

Objavljena publikacija Bezbednost mladih u Srbiji – kako mladi procenjuju današnje bezbednosne pretnje, rizike i izazove– sa posebnim osvrtom na problem nasilja – Izveštaj za 2010. godinu

Saradnjom protiv korupcije, Jadranka Jelin?ić, Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo, Srbija

home | sitemap | english
O Fondaciji | Programi | Vesti | Podnošenje projekata | Dokumenti | Kontakt
traži
Aktuelne
Arhiva
Arhiva vesti

Dvadeset godina postojanja i rada Fonda za otvoreno društvo
26.01.2012.

Dvadeset godina postojanja i rada Fonda za otvoreno društvo je uzbud¬ljiva pri?a o razvoju društva u Srbiji u tom vremenu.
To je pri?a o mukotrpnom razvoju demokratije, nastanku, razvoju, i odvaž¬nim akcijama nevladinih organizacija koje su se suprotstavljale autoritarnom režimu tokom 1990-tih; odlu?nim i sme¬lim zahtevima za brzim promenama i prihvatanjem odgovornosti za ratove koji su vođeni na teritoriji bivše Jugoslavije; i zna?ajnom, ali u društvu nedovoljno prepoznatom doprinosu, koje te organi¬zacije od 2000-te godine daju uspostav¬ljanju funkcionalne demokratske države, poštovanju principa vladavine prava, ukidanju svakovrsnih monopola i ja?anju socijalne inkluzije bez koje se ne može ostvariti socijalna pravda. To je pri?a o borbi za slobodu medija koja i danas tra¬je, i nije samo vezana za profesionalnost rada medija, već i za stvaranje uslova za obavešteno u?ešće građana u javnim poslovima, procesima donošenja odluka, njihovom osnaživanju da efikasno kon¬trolišu vlast, prepoznaju demagogiju, a na izborima glasaju za one koji nude i s integritetom mogu da sprovode reali¬sti?ne i na javnom interesu zasnovane državne politike. To je delimi?no i pri?a o postepenom uspostavljanju funkcionalne demokratske države i reformama.


Dvadeset godina postojanja i rada Fonda za otvoreno društvo.


prethodna vest:
2011 -2012 Strategy: MID-TERM REPORT
sledeća vest:
Fund for an Open Society Serbia published Report on the Capacities of the Republic of Serbia for Using IPA Funds

|
© 2005 Fond za otvoreno društvo